Studio Urody Nesaea

Medycyna estetyczna

beautician-doing-filler-injection-female-client

Studio Urody Nesaea

O zabiegu

W Studio Urody Nesaea Medycyna Estetyczna zajmujemy się zapewnieniem wysokiej jakości życia ludzi zdrowych poprzez działania zapobiegawcze, zorientowane w dużej mierze na profilaktykę starzenia się skóry, w kolejnym etapie natomiast rekonstrukcyjne, mające odtworzyć stan sprzed tego procesu. Medycyna estetyczna obejmuje procedury które jak do tej pory nie zostały prawnie uregulowane i stanowią kość niezgody pomiędzy różnymi grupami zawodowymi uzurpującymi sobie prawo do monopolu na ich wykonywanie. Procedury te to głównie zabiegi nieinwazyjne lub o niewielkim stopniu inwazyjności. Wyłącznym lub nadrzędnym celem tych działań jest poprawa fizycznej atrakcyjności pacjenta.

Studio Urody Nesaea

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!